PDV-S – Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije