Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje ili raspolaže Turistička zajednica Grada Ploča uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Grada Ploča.
Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

* na adresu: Turistička zajednica Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 17, 20340 Ploče

* elektroničkom poštom službeniku za informiranje: tzploce@gmail.com
* donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice Grada Ploča, radnim danom od 9:00 do 15:00 sati.


Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac