Kutak za iznajmljivače

Obrasci Porezne uprave

Plaćanje PDV-a na proviziju strane putničke agencije  – Mišljenje Porezne uprave

Državni inspektorat i Turistička inspekcija

Turistička inspekcija - područni ured Split

Upravni odjel za gospodarstvo i more

Ured državne uprave - ispostava Ploče